Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (εφεξής "Όροι πώλησης") ρυθμίζουν όλες τις πωλήσεις και την εκτέλεση οποιουδήποτε προϊόντος από την STREAMPATH SRL με έδρα το Vidracco, μέσω της Baldissero n. 21

CF και P. IVA11781850018 (εφεξής "Πωλητής") μέσω της ιστοσελίδας www.musicoftheplants.com (εφεξής "Ιστότοπος")

Η σχέση που διέπεται από αυτούς τους Όρους Πωλήσεων θα υπόκειται στις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 70/03 (το λεγόμενο «Διάταγμα για την κοινωνία της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο»), το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196/03 («Κωδικός Απορρήτου») και Κανονισμός ΕΕ αριθ. 2016/679 («Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» ή «GDPR»), Οδηγία 1999/44 / ΕΚ και Νομοθετικό Διάταγμα 206/05 («Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών»), στο βαθμό που το συμβαλλόμενο μέρος (ο «Πελάτης» είναι καταναλωτή σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν την προσφορά, την προώθηση και την αποδοχή παραγγελιών Προϊόντων που γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας. Το συμβόλαιο που ορίζεται με τον Πωλητή μέσω της Ιστοσελίδας (το «Συμβόλαιο») είναι εξ αποστάσεως σύμβαση. Η εμφάνιση των προϊόντων στον ιστότοπο είναι μια πρόσκληση για προσφορά. Κάθε παραγγελία που αποστέλλεται μέσω του Ιστότοπου θα είναι συμβατική προσφορά στον Πωλητή για την αγορά των Προϊόντων που περιγράφονται σε αυτήν και υπόκειται στην έγκριση του Πωλητή βάσει του άρθρου 3 παρακάτω. Το Συμβόλαιο θεωρείται ότι εκτελείται κατά την παραλαβή από τον Πελάτη της δήλωσης αποδοχής της παραγγελίας ή, σε κάθε περίπτωση, της εκτέλεσης των Παραγγελθέντων Προϊόντων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.1 Οι παρόντες Όροι Πώλησης πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά από τον Πελάτη πριν από την παραγγελία στον Πωλητή για την αγορά οποιουδήποτε Προϊόντος εμφανίζεται στον Ιστότοπο (τα «Προϊόντα») και πρέπει να γίνουν δεκτά ρητά πριν από την αποστολή της παραγγελίας μέσω της διαδικασίας που παρέχεται από τον ιστοσελίδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 SulSitosono τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αγορά μαζί με τη σχετική τιμή (με ΦΠΑ).

3.2 Ο ιστότοπος παρέχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την εισαγωγή εντολών αγοράς. Σε καμία περίπτωση ο Πωλητής δεν δέχεται παραγγελίες διαφορετικές από την πλήρη και σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας που διατίθεται στην Ιστοσελίδα. Τα πεδία των οποίων η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική επισημαίνονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

3.3 Τα Προϊόντα που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη για την αγορά μέσω του Δικτυακού Τόπου θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ένα ατομικό καλάθι για την ώρα της επίσκεψης του Δικτυακού Τόπου από τον Πελάτη. Αυτή η προσωρινή κατάθεση δεν αποτελεί κράτηση: ο Πωλητής δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στο αμάξι θα είναι διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελίας.

3.4 Ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει τα περιεχόμενα του προσωπικού καλαθιού αγορών και τα σχετικά στοιχεία ανά πάσα στιγμή κατά την επίσκεψη του Δικτυακού Τόπου. Προκειμένου να αποστείλει παραγγελία στον Πωλητή, ο Πελάτης πρέπει:

(i) επαληθεύστε τα περιεχόμενα του προσωπικού σας καλαθιού αγορών.

(ii) εκφράστε την πρόθεσή σας να αγοράσετε κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα κουμπιά στη σελίδα του προσωπικού καλαθιού αγορών.

(iii) συμπληρώστε το παρεχόμενο έντυπο παραγγελίας.

(iv) καθορισμός μέσου πληρωμής μεταξύ των διαθέσιμων ·

(v) ρητά αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Πώλησης.

(vi) να δεχθεί ρητά, για λόγους πληροφόρησης, την πολιτική απορρήτου ·

(vii) στείλτε την προσφορά σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ" και στη συνέχεια "ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ"

3.5 Η παραγγελία που παρουσιάζεται είναι μια συμβατική προσφορά που υπόκειται στην επιβεβαίωση του Πωλητή και συνεπάγεται την υποχρέωση του Πελάτη να αγοράσει τα Προϊόντα που καθορίζονται σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παραγγελία και εκείνους που καθορίζονται από αυτούς τους Όρους πώλησης.

3.6 Μόλις αποσταλεί η παραγγελία, ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την οριστικοποίηση της πληρωμής μέσω των μέσων που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο Πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας και θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του Πωλητή (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας), των επιλεγμένων Προϊόντων, των σχετικών ποσοτήτων, της μονάδας και του συνόλου τιμές, οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (η «Επιβεβαίωση παραγγελίας»). Η επιβεβαίωση της παραγγελίας είναι μια απλή επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη και όχι της αποδοχής της παραγγελίας.

3.7 Η παραγγελία του Πελάτη υποβάλλεται σε επεξεργασία κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες (από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.) και τις ιταλικές εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ώρες θα υποβληθούν σε επεξεργασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3.8 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης, να ακυρώσει την παραγγελία του οποτεδήποτε πριν λάβει την Αποδοχή της παραγγελίας (όπως ορίζεται στο σημείο 3.10 παρακάτω).

3.9 Το Συμβόλαιο ορίζεται στην πραγματικότητα και τίθεται σε ισχύ μεταξύ των μερών κατά την παραλαβή από τον Πελάτη μιας ανακοίνωσης από τον Πωλητή που επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας και τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων («Αποδοχή της παραγγελίας»). Διαφορετικά, η Σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε κατά την εκτέλεση των παραγγελθέντων Προϊόντων.

3.10 Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την παραγγελία του πελάτη και να αποδεχθεί μια παραγγελία μόνο εν μέρει. Η εντολή αποδοχής καθορίζει τα Προϊόντα για τα οποία έγινε αποδεκτή η παραγγελία. Η παραγγελία του Πελάτη θα θεωρηθεί ως μη αποδεκτή εάν δεν γίνει αποδοχή της παραγγελίας εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του πελάτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

4.1 Όλες οι παραγγελίες που εισάγονται από την Ιστοσελίδα εξαρτώνται από την πραγματική διαθεσιμότητα του Προϊόντος κατά τη στιγμή της παραγγελίας και αποδοχής από τον Πωλητή, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

4.2 Οι σελίδες που σχετίζονται με τα Προϊόντα στον Ιστότοπο παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που πωλούνται επί του παρόντος στο Διαδίκτυο: μόνο τα Προϊόντα που παρουσιάζουν το κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι" είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω του Ιστότοπου.

4.3 Μόλις διεκπεραιωθεί η παραγγελία του Πελάτη, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη εάν ένα από τα Παραγγελθέντα Προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραγγελία δεν θα γίνει αποδεκτή σε σχέση με εκείνα τα Προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα.

4.4 Σε περίπτωση που, παρόλο που ο Πελάτης έχει λάβει την Αποδοχή της παραγγελίας, ένα ή περισσότερα Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε μια αποδεκτή παραγγελία, ο Πωλητής δεν θα ενημερώσει τον Πελάτη αναλόγως και θα προτείνει, εναλλακτικά, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραδεκτή παραγγελία . Σε περίπτωση ακύρωσης, ο Πωλητής πρέπει, κατ 'επιλογή του πελάτη, να παράσχει στον Πελάτη πίστωση που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλλεται στον Πωλητή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά διαφορετικού Προϊόντος ή την επιστροφή του πελάτη στην τιμή του Προϊόντος δεν αγοράστηκε διαθέσιμο.

4.5 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το εύρος των Προϊόντων που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

ΤΙΜΕΣ

5.1 Οι ισχύουσες τιμές είναι εκείνες που εμφανίζονται σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγέλλονται στην Ιστοσελίδα μετά την παρουσίαση της παραγγελίας. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το νόμιμα ισχύον ΦΠΑ.

5.2 Τα έξοδα αποστολής δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, αλλά υποδεικνύονται και υπολογίζονται με βάση τον προορισμό κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς πριν από την πληρωμή.

5.3 Σε περίπτωση μηχανοργάνωσης, χειροκίνητου, τεχνικού σφάλματος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή, η οποία δεν προβλέπει ο Πωλητής για την τιμή πώλησης στο κοινό, γεγονός που το καθιστά υπερβολικό ή σαφώς απογοητευτικό, η εντολή αγοράς να θεωρηθεί άκυρη και να ακυρωθεί και το ποσό που θα πληρώσει ο Πελάτης θα επιστραφεί εντός 14 ημερών. από την ημέρα της ακύρωσης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1 Η πληρωμή της τιμής αγοράς πρέπει να καταβληθεί με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Ο πωλητής αποδέχεται μόνο τις πιστωτικές κάρτες που αναφέρονται στον ιστότοπο.

6.2 Το τιμολόγιο, εάν ζητηθεί ρητά από το e-mail στη διεύθυνση amministrazione@streampath.it εντός 15 ημερών από την αγορά, θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στον Πελάτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

7.1 Τα προϊόντα θα παραδίδονται με διεθνή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, όχι αργότερα από 30 ημέρες. από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας email αποστολή από τον Πωλητή.

ΕΥΘΥΝΗ

8.1 Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για διακοπές σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων περιστάσεων, ακόμη και αν εξαρτάται από δυσλειτουργίες και διαταραχές του διαδικτύου, σε περίπτωση που δεν εκτελέσει την εντολή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύμβαση.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

9.1 Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ο Πελάτης, εάν ενεργεί ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την αγορά χωρίς ποινή και χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο, μέσα στην προθεσμία των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

9.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορεί να ασκηθεί με την αποστολή οποιασδήποτε ρητής δήλωσης που περιέχει την απόφαση απόσυρσης από την σύμβαση ή εναλλακτικά με την αποστολή του τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Νομοθετικό Διάταγμα 21 / 2014, το κείμενο του οποίου εμφανίζεται παρακάτω:

Υπόδειγμα παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο. 49, παράγραφος 1, lett. η)

(συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (ΤΟ) ΙΤΑΛΙΑ

e-mail: amministrazione@streampath.it

Με αυτό το I / we (*) ειδοποιούμε / ειδοποιούμε (*) την απόσυρση από τη σύμβαση πώλησης μου / (*) των παρακάτω αγαθών / υπηρεσιών (*)

- Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*)

- Όνομα καταναλωτή

- Διεύθυνση του καταναλωτή

- Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν αυτή η φόρμα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή)

- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε τη μη χρησιμοποιημένη διατύπωση.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

10.1 Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποζημιώσει όλες τις πληρωμές που έγιναν στον Πωλητή, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων θα γίνουν χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιούσε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή.

10.2 Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα εμπορεύματα που έχει παραλάβει από τον Πωλητή με δικά του έξοδα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης κοινοποίησε την απόσυρσή του από την παρούσα σύμβαση.

10.3 Τα εμπορεύματα πρέπει να παραδίδονται στη διεύθυνση:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

μέσω Baldissero n.21, 10080 Vidracco (ΤΟ), Ιταλία

10.4 Η επιστροφή χρημάτων θα ανασταλεί μέχρι την παραλαβή των αγαθών από τον Πωλητή.

10.5 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό των αγαθών εκτός από εκείνη που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

10.6 Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν άθικτα, στην αρχική συσκευασία, να είναι πλήρη σε όλα τα μέρη της (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και τυχόν εγγράφων και εξοπλισμού αξεσουάρ) και να συμπληρωθούν με τα συνημμένα φορολογικά έγγραφα. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό των προϊόντων που υπόκεινται σε ανάληψη εντός μέγιστης περιόδου 14 ημερών από την επιστροφή.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Πώλησης ρυθμίζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους. Εννοείται και γίνεται δεκτό ότι όλες οι αξιώσεις που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το αντικείμενο αυτών των όρων πώλησης πρέπει να υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ivrea (TO), πράγμα που σημαίνει ότι ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία για την εκτέλεση του των δικαιωμάτων του / της για την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης στην Ivrea ή στον τόπο κατοικίας του Πελάτη.

Επιπλέον, αξίζει να ενημερωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια εξωδικαστική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/odr.

Μάθετε πώς να επικοινωνείτε με

Ο κόσμος των φυτών

Λάβετε 2 ΔΩΡΕΑΝ βίντεο
και ΕΚΠΤΩΣΗ κωδικών!
Λάβετε ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, χρήσιμες πληροφορίες και εξαιρετικές εμπειρίες στο newsletter μας.
 
Ταχεία παράδοση

Γρήγορη παράδοση παγκοσμίως με FEDEX ή DHL. Ο αριθμός παρακολούθησης θα σταλεί για να παρακολουθείτε πάντα το δέμα σας.

Ασφάλεια πληρωμής

Χρησιμοποιούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας με Paypal και Stripe. Δεχόμαστε Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Επιστροφή & επιστροφή χρημάτων

Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά χωρίς καμία ποινή και επιστροφή χρημάτων για το πλήρες ποσό.

© Μουσική των φυτών | StreamPath SRL. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. | ΦΠΑ IT11781850018

Χορηγοί Γνομόρζο.
νόμισμα
EUR
USD
0