Pravila i uvjeti

OPĆI UVJETI PRODAJE

Ovi opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu "Uvjeti prodaje") reguliraju svu prodaju i izvršenje bilo kojeg proizvoda od strane STREAMPATH SRL sa sjedištem u Vidraccu, putem Baldissero n. 21

CF i P. IVA11781850018 (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“) putem web stranice www.musicoftheplants.com (u daljnjem tekstu „Web stranica“)

Odnos uređen ovim Uvjetima prodaje podložit će se odredbama zakonodavne uredbe br. 70/03 (tzv. „Uredba o informacijskom društvu i elektroničkoj trgovini“), zakonodavna uredba br. 196/03 („Kodeks o privatnosti“) i Uredbom EU br. 2016/679 („Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „GDPR“), Direktiva 1999/44 / EZ i zakonodavna uredba 206/05 („Zakon o zaštiti potrošača“), do te mjere da je ugovorna stranka („kupac“ potrošač prema zakonu o zaštiti potrošača.

OBJEKT

1.1 Ovi opći uvjeti prodaje reguliraju ponudu, prosljeđivanje i prihvaćanje narudžbi proizvoda izvršenih putem web stranice. Ugovor zaključen s Prodavateljem putem Web mjesta (dalje u tekstu: Ugovor) ugovor je na daljinu. Prikaz proizvoda na web mjestu poziv je za ponudu. Svaka narudžba poslana putem web mjesta bit će ugovorna ponuda prodavatelju za kupnju proizvoda opisanih u njoj i podliježe odobrenju prodavatelja na temelju članka 3. u nastavku. Ugovor se smatra izvršenim nakon što kupac primi izjavu o prihvaćanju narudžbe ili, u svakom slučaju, izvršenja naručenih proizvoda.

PRIHVATANJE USLOVA PRODAJE

2.1 Kupac mora pažljivo pročitati ove Uvjete prodaje prije nego što prodatelju naloži bilo koji proizvod prikazan na web mjestu (u daljnjem tekstu „proizvodi“) i mora biti izričito prihvaćen prije slanja narudžbe kroz postupak predviđen web mjesto.

IZBOR PROIZVODA, NAVEDENJE NALOGA I ZAKLJUČAK UGOVORA

3.1 SulSitosono Proizvodi koji su dostupni za kupnju zajedno s relativnom cijenom (sa PDV-om).

3.2 Web mjesto pruža poseban postupak za unos naloga za kupnju. Prodavač ni u kojem slučaju neće prihvaćati narudžbe postavljene drugačije od punog i ispravnog završetka postupka dostupnog na Stranici. Polja čiji je ispunjavanje obavezno označavaju se tijekom postupka naručivanja.

3.3 Proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju putem Stranice bit će privremeno pohranjeni u osobnoj košarici za vrijeme posjeta Stranke od strane Kupca. Ovaj privremeni depozit nije rezervacija: Prodavatelj ne jamči da će Proizvodi pohranjeni u osobnoj košarici biti dostupni u trenutku narudžbe.

3.4 Kupac može provjeriti sadržaj osobne košarice i povezane detalje u bilo kojem trenutku tijekom posjeta Stranici. Da bi poslao nalog prodavatelju, kupac mora:

(i) provjeriti sadržaj vaše osobne košarice;

(ii) izrazite namjeru kupnje klikom na odgovarajuće gumbe na stranici osobne košarice;

(iii) ispuniti dostavljeni obrazac za narudžbu;

(iv) navesti sredstvo plaćanja među onima koja su na raspolaganju;

(v) izričito prihvaćate ove Uvjete prodaje;

(vi) izričito prihvaćate, radi informacija, politiku privatnosti;

(vii) pošaljite svoju ponudu klikom na gumb „PRIJAVILI U KUPNJU“, a zatim na „NARUČI“

3.5 Predočena narudžba je ugovorna ponuda koja podliježe potvrdi prodavatelja i podrazumijeva obvezu kupca da kupi proizvode koji su u njoj navedeni prema uvjetima i odredbama navedenim u narudžbi i onima utvrđenim ovim Uvjetima prodaje.

3.6 Nakon što je narudžba poslana, od kupca će se zatražiti pružanje svih podataka potrebnih za finaliziranje plaćanja putem sredstava koja je odabrao kupac. Nakon završetka plaćanja, kupac će dobiti poruku koja potvrđuje primitak narudžbe i sadrži sve detalje ugovora, uključujući detalje prodavatelja (uključujući podatke za kontakt), odabrane proizvode, odgovarajuće količine, jedinicu i ukupni iznos cijene, informacije o pravu na odustajanje ("Potvrda narudžbe"). Potvrda narudžbe je jednostavno potvrđivanje primitka narudžbe kupca, a ne prihvaćanja iste.

3.7 Narudžba kupca obrađuje se tijekom uobičajenog radnog vremena (od 9:00 do 4:00) i talijanskim radnim danima; narudžbe poslane u različito vrijeme obrađivat će se sljedeći radni dan.

3.8 Kupac ima pravo, uz pravo na odustajanje, otkazati svoju narudžbu u bilo kojem trenutku prije prijema prihvaćanja narudžbe (kako je definirano u točki 3.10 dolje).

3.9 Ugovor je stvarno utvrđen i stupa na snagu između strana nakon što Kupac primi od prodavatelja komunikaciju kojom potvrđuje prihvaćanje narudžbe i dostupnost Proizvoda („Prihvaćanje narudžbe“); u suprotnom, Ugovor će se smatrati izvršenim nakon izvršenja naručenih proizvoda.

3.10 Prodavatelj ima pravo ne prihvatiti narudžbu kupca i prihvatiti je samo djelomično. Nalog za prihvat određuje proizvode za koje je narudžba prihvaćena. Narudžba kupca smatrat će se neprihvaćenom ako se u roku od 14 dana od primitka narudžbe kupca neće prihvatiti narudžba.

OPIS PROIZVODA I NJIHOVA DOSTUPNOST

4.1 Sve narudžbe koje web mjesto sklopi podložne su stvarnoj dostupnosti Proizvod u trenutku narudžbe i prihvaćanja od strane Prodavatelja, kao što je niže naznačeno.

4.2 Stranice koje se odnose na proizvode na web mjestu pružaju sve informacije koje se odnose na proizvode koji se trenutno prodaju na mreži: samo proizvodi koji sadrže gumb „Dodaj u košaricu“ dostupni su za prodaju putem web mjesta.

4.3 Čim se narudžba kupca obradi, prodavatelj obavještava kupca ako jedan od naručenih proizvoda nije dostupan. U tom slučaju narudžba neće biti prihvaćena u odnosu na one Proizvode koji nisu dostupni.

4.4 U slučaju da, iako je Kupac primio Prihvaćanje narudžbe, jedan ili više Proizvoda uključenih u prihvaćenu narudžbu nisu dostupni, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca i predložiti, alternativno, izmjenu ili otkazivanje prihvaćene narudžbe . U slučaju otkazivanja, Prodavatelj mora, po izboru kupca, Kupcu pružiti kredit koji odgovara iznosu uplaćenom Prodavatelju, a koji se može koristiti za kupnju drugog Proizvoda ili nadoknaditi Kupcu cijenu Proizvoda. kupljeno nije dostupno.

4.5 Prodavatelj zadržava pravo izmjene asortimana proizvoda koji se nude na web mjestu.

CIJENE

5.1. Primjenjive cijene su one koje su prikazane u vezi s proizvodima naručenim na web mjestu nakon narudžbe. Sve cijene su u eurima i uključuju pravno primjenjivi PDV.

5.2 Troškovi dostave nisu uključeni u kupoprodajnu cijenu, već su naznačeni i izračunati, na temelju odredišta, u trenutku zaključenja postupka kupnje prije plaćanja.

5.3 U slučaju IT, priručnika, tehničke pogreške ili bilo koje druge prirode koja bi mogla rezultirati značajnim promjenama, koje Prodavatelj nije predvidio prodajnim cijenama, što ih čini pretjeranim ili očigledno štetnim, nalog za kupnju će smatrat će se nevažećim i otkazanima, a iznos plaćen od strane Kupca bit će vraćen u roku od 14 dana. od dana otkaza.

PLAĆANJE

6.1 Plaćanje kupoprodajne cijene mora se izvršiti kreditnom karticom ili PayPal-om ili bankovnim prijenosom. Prodavatelj prihvaća samo kreditne kartice navedene na web mjestu.

6.2. Račun, ako to izričito zatraži e-mail na adresu amministrazione@streampath.it u roku od 15 dana od kupnje, bit će poslan samo elektroničkim putem prema podacima koji se daju Kupcu.

DOSTAVA

7.1 Proizvodi će se dostavljati kurirskom službom širom svijeta, na adresu koju je kupac naznačio u trenutku narudžbe najkasnije u roku od 30 dana. od datuma kada je kupac primio potvrdu narudžbe email poslao Prodavac.

ODGOVORNOST

8.1 Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za poremećaje uzrokovane višom silom ili nepredvidivim okolnostima, čak i ako su ovisne o kvarovima i poremećajima na Internetu, u slučaju da ne izvrši nalog u roku određenom ugovorom.

POVLAČENJE

9.1 Sukladno važećim zakonskim odredbama, Kupac, ako djeluje kao potrošač sukladno važećim zakonima, ima pravo odustati od kupovine bez ikakve kazne i bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od datum primanja proizvoda.

9.2 U slučaju da kupac ima pravo na odustajanje, to se može iskoristiti slanjem bilo kakve izričite izjave koja sadrži odluku o odustajanju od ugovora ili alternativno slanje standardnog obrasca za odustajanje, prema Aneksu I, dio B, zakonska uredba 21 / 2014., Čiji je tekst prikazan u nastavku:

Obrazac za povlačenje modela prema čl. 49. stavak 1., lett. h)

(popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) ITALIJA

e-mail: amministrazione@streampath.it

Ovim putem ja / mi (*) obavještavamo / obavještavam (*) o odustajanju od mog / (*) kupoprodajnog ugovora sljedeće robe / usluge (*)

- Naručeno (*) / primljeno (*)

- Ime potrošača (potrošača)

- adresa potrošača (potrošača)

- Potpis potrošača (potrošača) (samo ako je ovaj obrazac poslan u papirnatom obliku)

- Datum

(*) Izbrišite neiskorišteni izraz.

UČINCI RECESIRANIH

10.1 U slučaju odustajanja, Kupac ima pravo na povrat svih plaćanja Prodavatelju, isključujući troškove dostave. Ovi povrati će se izvršiti korištenjem istog načina plaćanja koji je Kupac koristio za početnu transakciju.

10.2 U slučaju odustajanja, Kupac je dužan vratiti robu primljenu od Prodavatelja o svom trošku, bez nepotrebnog odgađanja iu svakom slučaju u roku od 14 dana od dana kada je Kupac priopćio da je odustao od ovog ugovora.

10.3 Roba se mora dostaviti na adresu:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

preko Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Italija

10.4 Povrat će biti obustavljen do trenutka kada robu ne primi robu.

10.5 Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe koja je posljedica rukovanja s robom, osim one potrebne za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

10.6 Roba se mora vratiti netaknuta, u izvornom pakiranju, kompletna u svim dijelovima (uključujući ambalažu i svu dokumentaciju i dodatnu opremu), zajedno s priloženom poreznom dokumentacijom. Ne dovodeći u pitanje pravo na provjeru sukladnosti s gore navedenim, Prodavatelj će nadoknaditi iznos proizvoda koji se povlače u roku od najviše 14 dana od povrata.

NADLEŽNOST

Ovi uvjeti prodaje su regulirani i tumačeni u skladu s talijanskim zakonima. Podrazumijeva se i prihvaća se da svi zahtjevi koji se na bilo koji način odnose na predmet ovih Uvjeta prodaje moraju biti podvrgnuti ne-isključivoj nadležnosti sudova Ivrea (TO), što znači da Kupac može podnijeti žalbu radi izvršavanja svog vlastita / njegova prava zaštite potrošača u vezi s ovim Uvjetima korištenja u Ivrea ili na mjestu u kojem kupac ima prebivalište.

Nadalje, vrijedno je obavijestiti da Europska komisija osigurava vanvansku platformu za rješavanje sporova koja je dostupna na web stranici http://ec.europa.eu/odr.

Saznajte kako komunicirati s

Biljni svijet

Nabavite 2 BESPLATNA videozapisa
i POPUSTI kodovi!
Primajte KODOVE POPUSTA, korisne informacije i izvanredna iskustva pridružujući se našem biltenu.
 
Ekspresna dostava

Brza dostava diljem svijeta putem FEDEX-a ili DHL-a. Broj za praćenje poslat će se za stalno praćenje vaše pošiljke.

Sigurnost plaćanja

Koristimo najviše standarde sigurnosti s Paypal-om i Stripe-om. Prihvaćamo Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Povratak i povrat novca

Pravo na odustajanje od kupnje bez ikakve kazne i na povrat cijelog iznosa.

© Glazba biljaka | StreamPath SRL. Sva prava pridržana. | PDV s brojem IT11781850018

Pokreće Gnomorzo.
valuta
EUR
USD
0