תנאים

תנאי מכירה כלליים

תנאי מכירה כלליים אלה (להלן "תנאי המכירה") מסדירים את כל המכירות והביצוע של כל מוצר על ידי STREAMPATH SRL במשרד רשום בוידרקקו, באמצעות Baldissero n. 21

CF ו- P. IVA11781850018 (להלן "המוכר") דרך האתר www.musicoftheplants.com (להלן "האתר")

היחסים הנשלטים על ידי תנאי מכירה אלה יהיו כפופים להוראות צו חקיקה n. 70/03 (מה שמכונה "צו על חברת המידע והסחר האלקטרוני"), צו החקיקה נ. 196/03 ("קוד פרטיות") ותקנת האיחוד האירופי מס '. 2016/679 ("התקנה הכללית להגנת נתונים" או "GDPR"), הוראה 1999/44 / EC וגזירת חקיקה 206/05 ("חוק הגנת הצרכן"), ככל שהצד המתקשר ("הלקוח" הוא צרכן על פי החוק להגנת הצרכן.

מטרה

1.1 תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים חלים על ההצעה, העברה וקבלת הזמנות של מוצרים שבוצעו דרך האתר. החוזה שנקבע עם המוכר באמצעות האתר ("החוזה") הוא חוזה מרחוק. הצגת המוצרים באתר הינה הזמנה להציע. כל הזמנה שתישלח דרך האתר תהיה הצעה חוזית למוכר לרכישת המוצרים המתוארים בו והיא כפופה לאישור המוכר על פי סעיף 3 להלן. החוזה נחשב כמבוצע עם קבלתו על ידי הלקוח את הצהרת קבלת ההזמנה או, בכל מקרה, על ביצוע המוצרים שהוזמנו.

קבלת תנאי מכירות

2.1 על הלקוח לקרוא בעיון תנאי מכירה אלה לפני ביצוע הזמנה אצל המוכר לרכישת מוצר כלשהו המוצג באתר ("המוצרים") ויש לקבלם במפורש לפני שליחת ההזמנה באמצעות ההליך המסופק על ידי אֲתַר.

בחירת מוצרים, חלוקת הזמנות וסיכום החוזה

3.1 SulSitosono המוצרים הזמינים לרכישה יחד עם המחיר היחסי (כולל מע"מ).

3.2 האתר מספק נוהל ספציפי להזנת הזמנות רכישה. בשום מקרה המוכר לא יקבל הזמנות שהוצבו באופן שונה מהשלמתם המלאה והנכונה של הנוהל המוצג באתר. השדות שהשלמתם חובה מודגשים במהלך הליך ההזמנה.

3.3 המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח לצורך הרכישה דרך האתר יאוחסנו באופן זמני בעגלה אישית בזמן ביקור האתר על ידי הלקוח. הפקדה זמנית זו אינה הזמנה: המוכר אינו מתחייב כי המוצרים המאוחסנים בעגלה האישית יהיו זמינים בעת ביצוע ההזמנה.

3.4 הלקוח יכול לבדוק את תוכן עגלת הקניות האישית ואת הפרטים הקשורים לה בכל עת במהלך ביקור באתר. על מנת לשלוח הזמנה למוכר, על הלקוח:

(i) לאמת את תוכן עגלת הקניות האישית שלך;

(ii) להביע את כוונתך לרכוש על ידי לחיצה על הכפתורים המתאימים בדף עגלת הקניות האישית;

(iii) מלא את טופס ההזמנה שנמסר;

(iv) לציין אמצעי תשלום בין הזמינים;

(v) לקבל במפורש את תנאי המכירה הללו;

(vi) לקבל במפורש, למידע, את מדיניות הפרטיות;

(vii) שלח את ההצעה שלך על ידי לחיצה על כפתור "PROCEED TO PURCHASE" ואז "Make order"

3.5 ההזמנה שהוצגה הינה הצעה חוזית בכפוף לאישור המוכר ומרמזת על חובת הלקוח לרכוש את המוצרים המפורטים בה בהתאם לתנאים ולהגבלות המפורטים בהזמנה ואלה שנקבעו בתנאי מכירה אלה.

3.6 לאחר שנשלחה ההזמנה, הלקוח יידרש למסור את כל המידע הדרוש בכדי לסיים את התשלום באמצעים שנבחרו על ידי הלקוח. לאחר השלמת התשלום, הלקוח יקבל הודעה המאשרת את קבלת ההזמנה ומכילה את כל פרטי החוזה, כולל פרטי המוכר (כולל פרטי התקשרות), המוצרים שנבחרו, הכמויות הרלוונטיות, היחידה והסכום הכולל מחירים, המידע על זכות המשיכה ("אישור ההזמנה"). אישור ההזמנה הוא אישור פשוט על קבלת הזמנת הלקוח ולא על קבלת אותו.

3.7 הזמנת הלקוח מעובדת בשעות הפעילות הרגילות (בין השעות 9: 00-4: 00) ובימי עסקים איטלקיים; הזמנות שבוצעו בשעות שונות יעובדו ביום העסקים הבא.

3.8 ללקוח הזכות, בכפוף לזכות המשיכה, לבטל את הזמנתו בכל עת לפני שקיבל את קבלת ההזמנה (כהגדרתו בנקודה 3.10 להלן).

3.9 החוזה נקבע בפועל ויהיה בתוקף בין הצדדים עם קבלת הלקוח של הודעה מהמוכר המאשרת את קבלת ההזמנה ואת זמינות המוצרים ("קבלת ההזמנה"); אחרת, החוזה ייחשב לביצוע עם ביצוע המוצרים שהוזמנו.

3.10 למוכר הזכות שלא לקבל את הזמנת הלקוח ולקבל הזמנה באופן חלקי בלבד. צו הקבלה מציין את המוצרים שבגינם התקבלה ההזמנה. הזמנת הלקוח תיחשב כלא מקובלת אם לא תתקבל הזמנת ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת הזמנת הלקוח.

תיאור המוצרים והנגישות שלהם

4.1 כל ההזמנות שנכנסו לאתר כפופות לזמינות המוצר בפועל בעת ביצוע ההזמנה וקבלת המוכר, כמפורט להלן.

4.2 העמודים המתייחסים למוצרים באתר מספקים את כל המידע הנוגע למוצרים הנמכרים כעת ברשת: רק מוצרים המציגים את כפתור "הוסף לעגלה" זמינים למכירה דרך האתר.

4.3 ברגע שעיבוד הזמנת הלקוח, המוכר מודיע ללקוח אם אחד מהמוצרים שהוזמנו אינו זמין. במקרה זה, ההזמנה לא תתקבל ביחס לאותם מוצרים שאינם זמינים.

4.4 במקרה שלמרות שהלקוח קיבל את קבלת ההזמנה, מוצר אחד או יותר הכלולים בהזמנה מקובלת אינם זמינים, המוכר יודיע על כך ללקוח ויציע, לחלופין, לשנות או לבטל את ההזמנה שהתקבלה. . במקרה של ביטול, על המוכר, על פי בחירת הלקוח, לספק ללקוח זיכוי המתאים לסכום ששולם למוכר, ובאמצעותו ניתן לרכוש מוצר אחר, או להחזיר ללקוח את מחיר המוצר. נרכש לא זמין.

4.5 המוכר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר.

מחירים

5.1 המחירים החלים הם המחירים המוצגים בקשר למוצרים שהוזמנו באתר לאחר הצגת ההזמנה. כל המחירים הם ביורו וכוללים מע"מ הניתן להחלה כחוק.

5.2 עלויות המשלוח אינן כלולות במחיר הרכישה, אך מצוין ומחושב על סמך היעד בזמן סיום תהליך הרכישה לפני ביצוע התשלום.

5.3 במקרה של IT, שגיאה ידנית, טכנית, או כל סוג אחר שעלול לגרום לשינוי מהותי שלא צפוי על ידי המוכר של מחיר המכירה לציבור, מה שהופך אותו למופרז או לזלזל בבירור, הזמנת הרכש תעשה ייחשב כבלתי חוקי ובוטל והסכום ששולם על ידי הלקוח יוחזר תוך 14 ימים. מיום הביטול.

תַשְׁלוּם

6.1 את תשלום מחיר הרכישה יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות PayPal או באמצעות העברה בנקאית. המוכר מקבל רק את כרטיסי האשראי המופיעים באתר.

6.2 החשבונית, אם מבקשת במפורש על ידי דואר אלקטרוניmail לכתובת amministrazione@streampath.it תוך 15 יום מהרכישה, תישלח באופן אלקטרוני בלבד על פי הפרטים שנמסרו ללקוח.

מסירה

7.1 המוצרים יימסרו על ידי שליח ברחבי העולם, לכתובת שצוינה על ידי הלקוח בזמן ההזמנה לא יאוחר מ 30 יום. מיום קבלתו של הלקוח על אישור ההזמנהmail נשלח על ידי המוכר.

אחריות

8.1 המוכר אינו נושא באחריות לשיבושים הנגרמים כתוצאה מכוח עליון או נסיבות בלתי צפויות, גם אם תלוי בתקלות ושיבושים באינטרנט, במקרה בו הוא לא מצליח לבצע את ההזמנה בזמן הקבוע בחוזה.

נסיגה

9.1 בהתאם להוראות החוק הקיימות, הלקוח, אם הוא פועל כצרכן על פי החוקים התקפים, זכאי לסגת מהרכישה ללא כל עונש וללא ציון הסיבה, בטווח של 14 ימים מיום תאריך קבלת המוצרים.

9.2 במקרה שללקוח יש זכות המשיכה, ניתן לממש אותו על ידי שליחת כל הצהרה מפורשת הכוללת את ההחלטה לסגת מהחוזה או לחילופין לשלוח את טופס הנסיגה הסטנדרטי, לפי נספח I, חלק ב ', צו חקיקה 21 / 2014, שהטקסט שלו מוצג להלן:

טופס נסיגה מודל בהתאם לאמנות. 49, פסקה 1, lett. ח)

(מלא והחזר טופס זה רק אם ברצונך לסגת מהחוזה)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) איטליה

e-mail: amministrazione@streampath.it

בעזרת זה אני / אנחנו (*) מודיעים / מודיעים (*) על הנסיגה מחוזה המכירה / (*) שלי על המוצרים והשירותים הבאים (*)

- הוזמן בתאריך (*) / התקבל בתאריך (*)

- שם הצרכן / ים

- כתובת הצרכן / ים

- חתימת הצרכן / ים (רק אם טופס זה נשלח בצורת נייר)

תאריך

(*) מחק את הניסוח שלא נעשה בו שימוש.

השפעות ממושכות

10.1 במקרה של משיכה, ללקוח הזכות להחזר של כל התשלומים ששולמו למוכר, למעט עלויות משלוח. החזרים אלו יתבצעו באמצעות אותה שיטת תשלום בה השתמש הלקוח עבור העסקה הראשונית.

10.2 במקרה של נסיגה, הלקוח מחויב להחזיר את הסחורה שהתקבלה מהמוכר על חשבונו, ללא עיכוב מופרך ובכל מקרה תוך 14 ימים מהיום בו הלקוח העביר את נסיגתו מחוזה זה.

10.3 יש למסור את הסחורה לכתובת:

STREAMPATH srl

c / o דמאנהור קריאה

דרך Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), איטליה

10.4 ההחזר יושעה עד לקבלת הסחורה על ידי המוכר.

10.5 הלקוח אחראי רק לירידה בערך הסחורה הנובעת מהטיפול בסחורה מלבד זה הנחוץ כדי לקבוע את טיבם, מאפייניו ותפקודו של הסחורה.

10.6 יש להחזיר את הסחורה בשלמותה, באריזה המקורית, להשלים על כל חלקיה (כולל אריזה וכל תיעוד וציוד אביזר) ולהשלים עם תיעוד המס המצורף. מבלי לפגוע בזכות לאמת עמידה באמור לעיל, המוכר ישיב את סכום המוצרים בכפוף למשיכה תוך פרק זמן מקסימלי של 14 יום מההחזרה.

שיפוט

תנאי מכירה אלה מוסדרים ומפורשים בהתאם לחוקים האיטלקיים. מובן ומקובל כי על כל הטענות הקשורות בכל דרך שהיא למושא בתנאי מכירה אלה, להיות כפופות לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט של איבריאה (TO), מה שאומר שהלקוח יכול להגיש תלונה לאכיפתו. לזכויותיו להגן על צרכנים ביחס לתנאי שימוש אלה באיבריאה או במקום בו הלקוח נמצא.

יתרה מזאת, כדאי ליידע כי הנציבות האירופית מספקת פלטפורמת יישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט הנגישה באתר http://ec.europa.eu/odr.

גלה כיצד לתקשר עם

עולם הצומח

קבל 2 סרטונים בחינם
וקודי הנחה!
קבל קודי הנחה, מידע שימושי וחוויות יוצאות דופן שהצטרפו לניוזלטר שלנו.
 
משלוח מהיר

משלוח מהיר ברחבי העולם עם FEDEX או DHL. מספר המעקב יישלח לניטור תמיד של החבילה שלך.

אבטחת תשלום

אנו משתמשים ברמת האבטחה הגבוהה ביותר עם Paypal ו- Stripe. אנו מקבלים ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, Discover, JCB, UnionPay.

החזר כספי

זכות לחזור מהרכישה ללא כל קנס ולהחזיר את מלוא הסכום.

© מוסיקה של הצמחים | StreamPath SRL. כל הזכויות שמורות. | מע"מ IT11781850018

מונע ע"י גנומורזו.
מטבע
0