Het mysterieuze zingen van planten. Door Henk Kieft.

terriër

Hier zijn de meest fascinerende delen van Jean Thoby's recente boek (www.plantarium.eco) 'Le Chant Secret des Plantes' (Rustica-edities, Parijs. 2019). De ondertitel luidt 'Verfrissing dankzij plantenmuziek'. Samenvattingen door Henk Kieft.

Artikel van Gaia Campus door Henk Kieft . Duits. Frans.

 

Jean Thoby, een groene man

Jean is een algemeen erkende sierteeltkweker. Na vele jaren van innovatie richt hij zich nu met zijn partner Frederique en zijn bedrijf op het kweken van muziekgevoelige planten. In zijn boek gaat hij diep in op zijn ontdekkingen in het muzikale karakter van planten. Voor zover ik weet is dit het eerste praktische boek over dit onderwerp. Hij gebruikt zijn muzikale ervaringen met het apparaat Music-of-the-Plants (zie www.MusicofthePlants.com). Hij werkt actief samen met Genodics-onderzoekers aan eiwitmuziek (zie www.genodics.com), dat gaat over biologische principes gebaseerd op kwantumfysica. En hij gebruikt de algemene kennis over de plant als een elektrisch fenomeennaam. Al deze technieken heb ik uitgelegd in mijn boek 'Quantum Leaps in Agriculture, explore quantum principles in farming, gardening and nature' (zie elders op mijn website).

Maar Jean heeft, veel meer dan ik, geëxperimenteerd met de helende werking van deze muziek. En na jarenlang naar allerlei planten te hebben geluisterd – vaak uren per dag – is hij veel verder in het vertolken van deze muziek. Hij sluit aan bij zeer recent – ​​en soms zelfs meer dan een eeuw oud – onderzoek naar fytoneurologie, die hij omschrijft als 'de analyse van de elektrische signalen van planten'.

Verschillende artsen zijn aangenaam verrast door de bijzondere effecten van plantenmuziek op de gezondheid van mensen. Samen met deze artsen begon hij zijn ervaringen om te zetten in praktische muziektherapie. En hij documenteert zoveel mogelijk ervaringen, zodat onderzoekers deze resultaten later kunnen gebruiken om deze fenomenen wetenschappelijk beter te begrijpen. Tot slot verkent hij toekomstige toepassingsmogelijkheden, ook relevant voor land-, tuin- en bosbouw.

En hij organiseerde de eerste (in Parijs in 2017) en organiseert het tweede International Festival of Plant Music (11-16 augustus 2020, in Chateau de Gaujacq in het zuidoosten van Frankrijk). Kortom: daar gebeurt wat!

Weinig mensen lezen gemakkelijk Frans. Daarom ga ik – met de uitdrukkelijke toestemming van Jean – enkele van zijn meest innovatieve inzichten voor lezers op mijn website samenvatten.

 

Worteltips reageren op geluid 

De Italiaanse onderzoeker Stefano Mancuso heeft aangetoond dat wortelpunten niet alleen in de richting van het water bewegen, maar ook in de richting van het geluid van water. En zodra één wortelpunt het doet, beginnen ook andere punten in die richting te groeien. Worteltips zijn blijkbaar essentieel voor planten om informatie uit de wereld om hen heen op te pikken. In zijn kwekerij is hij dus radicaal gestopt met het snoeien van wortelstelsels. Vooral eenjarigen reageren erg goed op deze maatregel.

Hoewel planten zich niet kunnen verplaatsen om zich te oriënteren in hun omgeving, lijkt het erop dat planten tijdens de evolutie een andere manier hebben gevonden, namelijk permanente communicatie met andere bomen en met de omgeving. Weinig is zo sterk verbonden met de omgeving als vegetatie. Hier kan een reden zijn waarom een ​​boom van 4 meter hoog tot 200 hectare contact met de lucht kan hebben. Ook het wortelstelsel heeft een enorm contactoppervlak met de bodem.

Deze feiten dienen ook nog iets anders. Onderzoekers, onder meer in Japan, onderzoeken al jaren hoe het ontvangen en uitzenden van elektromagnetische golven door boomwortels kan worden gebruikt bij het voorspellen van aardbevingen twee dagen voordat de aarde fysiek schudt. De toenemende spanning in de aardkorst wordt 'geobserveerd' door de boomwortels en we kunnen de veranderingen in die spanning waarnemen en meten. Die wortels kunnen diep gaan. Speleologen - die diepe grotten onderzoeken - hebben zelfs levende wortels van een eikensoort waargenomen op een diepte van 160 meter.

Het muzikale alfabet van de levenden

Dit alfabet van het leven heeft geen 26 'letters' maar 22 aminozuren, of beter gezegd de geluidsfrequenties die bij deze 22 aminozuren passen. Elk eiwit heeft zijn eigen combinatie van aminozuren en dus zijn eigen combinatie van frequenties … zijn eigen melodie. Dus alles wat eiwitten kan produceren, zendt melodieën uit in de cel, en ook buiten de cel: melodieën van de eiwitten die op dat moment van de groeicyclus in productie zijn.

Inmiddels zijn de melodieën van zo'n 5000 eiwitten bekend. En hierin ligt het geheim van de Genodics-methode. Planten blijken gevoelig te zijn voor de frequenties – de melodieën – die van buitenaf komen en de plant binnendringen. En hetzelfde geldt voor insecten en hogere dieren, die ook allemaal eiwitten bevatten. Met deze techniek kan iedere plantenkweker en iedere boer en boswachter de aanmaak van gewenste eiwitten bevorderen.

Deze frequenties zijn veel hoger dan wat wij mensen kunnen horen. De mens is eigenlijk een nogal doof fenomeen, we kunnen frequenties waarnemen tussen de 20 en 20,000 Hertz (Hz) terwijl de vorming van eiwitten wordt gestuurd door frequenties in de orde van grootte van 20 nullen meer, dus honderd keer een miljard keer een miljard keer hoger. Onhoorbaar voor onze oren. Hoe is het dan mogelijk dat de hoorbare muziek van Genodics nog steeds werkt op planten en dieren (en mensen)? Dit komt door muziekwetten: neem een ​​basistoon van bijvoorbeeld 400 Hz. Dus een octaaf hoger telt 800 Hz en een ander octaaf hoger telt 1600 Hz enzovoort. Die octaven resoneren in harmonie met elkaar en versterken elkaar. En deze wet gaat door tot in de hoogste boventonen, dus hoorbare muziek werkt ook bij de vorming van eiwitten.

 

Proteïne muziek voorbeelden

Zo stimuleert het eiwit Apetala het zetten van bloemen. En ook de melodie van Apetala doet dat zeer overtuigend. In Gardenia en Camellia heeft deze muziek de bloemvorming vermenigvuldigd.

Hier speelt Thoby met het idee dat planten zich al meer dan 450 miljoen jaar op aarde hebben ontwikkeld en voortdurend allerlei trillingen van het universum hebben geabsorbeerd. Ze moeten dus hebben afgestemd op trillingen. Een mooi voorbeeld is de bekende melodie 'O solo mio', die volgens de componisten Eduardo di Capua en Alfredo Mazzucchi op muziek wordt gezet in een veld vol zonnebloemen (Helianthus annuus) omdat deze melodie een reeks noten bevat die voorkomen in de stofwisseling van de zonnebloem, namelijk bij de vorming van het eiwit ATP6.

En hoe verklaar je dat bepaalde muziek van Pachelbel stress vermindert? Omdat de 8 noten in die melodie overeenkomen met dezelfde reeks noten in GTPase, waarvan bekend is dat het stress vermindert. Hij verwijst zelfs naar het Franse volkslied, de 'Marseillaise', met zijn nogal bloedstollende tekst. Zoiets als 'het bloed van de vijand zal vloeien in de voren van onze velden'. Deze melodie helpt het bloed te stollen. Dus, als een plant je vingers heeft verwond, zing of neurie dan de Marseillaise-melodie.

Of 'Le printemps' van Vivaldi dat de melkafgifte bij koeien stimuleert. Via een uitstapje naar de giraf gaat hij verder met hetzelfde principe voor gras en koeien. Het voorbeeld is bekend dat acacia's in zuidelijk Afrika op een gegeven moment een gif produceren waar de giraf een hekel aan heeft. Dit gebeurt vooral tijdens droogteperiodes, wanneer de druk van de dieren op de acacia te groot wordt. Door dit gif verplaatsen de giraffen zich naar elders en zo neemt de druk op de acacia af. Volgens Jean kan dit fenomeen ook worden toegepast op gras en koeien. In de evolutie is de familie van grassen laat ontstaan, ongeveer 80 miljoen jaar geleden (varens die al minstens 450 miljoen jaar bestaan). Daarom hebben de grassen veel minder manieren ontwikkeld om om te gaan met hun omgeving van schimmels of insecten – of met koeien. Toch gebeurt iets soortgelijks in grassen die overbegraasd worden. Ze krijgen dan zo'n bittere smaak dat de koeien het bijna niet meer eten. 'Het gras bepaalt of het gegeten wil worden', besluit Thoby. Dit geeft ook een verklaring voor het slechte humeur van koeien in overbegraasde of verarmde weilanden.

 

De ethische kwestie van technologie 

Thoby kan uiteindelijk de ethische vraag niet meer ontkennen: wat doen we met deze technische ingreep de natuur aan, ook al is het zoiets sympathieks als muziek. Is dat echt verantwoord? Dan krijgt hij een artikel dat zijn twijfels direct oplost: het fenomeen komt in de natuur in het algemeen voor. Het is bijvoorbeeld gedocumenteerd door Pierre Lavange over walvissen (www.shelltonewhaleproject.org/le-lien-perdu). Sommige walvissen zongen in de buurt van fytoplankton net voordat ze zich ermee gingen voeden. Analyse van dit plankton toonde aan dat het eiwitgehalte hoger was dan in onbezongen plankton. Lavange vermeldt ook dat alleen de moederwalvissen met baby dit plankton mochten eten. Eigenlijk functioneert de hele natuur door middel van trillingen, concludeert hij.

 

Luistertips en leerpunten

Ook somt Thoby een aantal adviezen op voor een goede 'plantenmuzieksessie'.

– wees zelf kalm en attent

– wees open en ontvankelijk

– zorg voor een rustige omgeving, liefst zonder doorgaand verkeer

– wees ontspannen: het werkt niet als je bezig bent met jezelf of als je te veel resultaten verwacht.

Hij merkte dat planten soms gewoon geen muziek maken als je geest met heel andere dingen bezig is.

 

Elke plant heeft zijn eigen 'vingerafdruk'

Met enige ervaring – zegt Thoby – herken je een plant aan de eerste noten van de muziek. De eerste reeks tonen van dezelfde plant is altijd hetzelfde. Pas na een paar seconden worden andere tonen toegevoegd. Er is dus een specifiek trillingspatroon voor elke plantenfamilie. Binnen een familie wordt het veel moeilijker om het verschil te herkennen, maar Thoby en Georges Simmonds, onderzoeker van het Franse nationale landbouwonderzoeksinstituut INRA, vertrouwen erop dat - met behulp van computers - het patroon van elke cultivar uiteindelijk zou kunnen worden herkend. Elke plantensoort, elke cultivar heeft dus zijn eigen kenmerkende 'trillingspatroon' of 'muzikale signatuur'.

Als een plantensoort langere tijd op aarde aanwezig is, is deze ook elektrisch actiever en zendt dus meer tonen uit. De varens (> 450 miljoen jaar evolutie) zijn veel actiever dan de coniferen (200 miljoen jaar) of de bloeiende planten (120-180 miljoen jaar), of de grassen die (met hooguit 80 miljoen jaar) nauwelijks elektriciteit produceren golven. Als we ons realiseren dat wij mensen hier maar voor een nog kortere tijd zijn – veel korter dan de grassen – dan is het duidelijk dat we lang niet zo verbonden zijn als het plantenrijk. Wij zijn de leerlingen hier.

De meer hybride planten vertonen ook minder golven. Hoe natuurlijker een plant genetisch is, hoe sterker zijn elektrische activiteit. Het behoud van origineel plantmateriaal is dus nog belangrijker dan we dachten.

Planten in de biologische teelt vertonen een sterke en langdurige elektrische activiteit. Een plant gedwongen door kunstmest maakt in eerste instantie ook geluid, maar wordt na 1 tot 3 uur stiller. Het is dus mogelijk – vermoedt Thoby – dat gewassen zonder synthetische moleculen veel langer hun vermogen behouden om te communiceren, zowel intern (binnen en tussen cellen) als extern (met de omgeving, zoals schimmels of insecten).

 

De plant reageert op de omgeving

We noemden al het voorbeeld van de wortelpunten die naar het geluid van water toe groeien. Als een plant uitdroogt, nemen ook de tonen af. Of als de plant water krijgt met een hoge pH (alkalisch water) of chloor bevat, zijn de tonen ook stil. Zodra je de plant schoonmaakt of water geeft met een lagere pH, komt de muziek direct weer terug.

Tijdens een stevige storm produceren planten eerst scherpe en zeer onaangename tonen en vallen dan vaak stil. Zelfs de dag voor de storm zijn de tonen ingetogen of afwezig. Bij hevige regen en onweer daarentegen is de activiteit maximaal. Interessant is dat oude landbouwculturen zich herinneren dat onweersbuien gunstig waren voor de plantenteelt.

Planten reageren ook op mensen

Planten stoppen soms met het spelen van muziek zodra bepaalde mensen dichterbij komen. Mensen met stress, woede of frustratie. Of als iemand niet kan geloven wat hij hoort en roept: 'Dit is onmogelijk!' dan mag de plant stoppen totdat deze persoon vertrokken is. Daarom houdt Thoby het publiek van een plantenmuziekconcert op minimaal drie meter afstand van het podium.

Er kan zelfs een zekere 'medeplichtigheid' zijn tussen een plantenkweker en haar planten. Zo erg zelfs dat de plant nauwelijks muziek maakt als iemand anders die kweker vervangt bij een demonstratie van de muziek van die plant. Of de plant viel gewoon stil toen de beheerder zich terugtrok; in hun ervaring gebeurde dat op een afstand van ongeveer 20 meter. En de muziek begon weer zodra de conciërge binnen 20 meter afstand terugkwam.

Planten lijken echter niet stil te vallen als mensen zelf muziek spelen of planten in de tuin of op het balkon houden.

 

Muziek van planten kan ook mensen helpen

Thoby verwijst naar verschillende mensen die na een concert naar hem toe kwamen met de opmerking dat de muziek hun fysieke of mentale probleem had verminderd of soms zelfs had opgelost. Ook hij heeft dit aan zijn voet meegemaakt. Inmiddels is zijn praktijkervaring zo gegroeid dat Thoby samen met een team van artsen verkennende experimenten uitvoert in een ziekenhuis.

 

Optimale werking van de plantenmuziek

Al deze ervaringen hebben geleid tot een protocol dat gebruikers van directe plantenmuziek kunnen volgen om een ​​optimaal effect te bereiken:

– de plaats moet volledig kalm en stil zijn

– de plantenkweker/-eigenaar dient zich terug te trekken nadat het apparaat is geïnstalleerd, om de muziek van de plant voor de luisterende persoon niet te beïnvloeden

– concentreer je de eerste 5 minuten in stilte op je fysieke of mentale probleem

– dan zou een korte pauze goed zijn, misschien om iets uit te leggen of vragen te beantwoorden

– het tweede deel van zo'n sessie duurt vaak 20-30 minuten. In deze periode moet je ontvankelijk zijn en je niet door allerlei gedachten laten dwalen en niet meebewegen met het ritme van de muziek. Heb vertrouwen in de plant, ook al begrijp je niet hoe het werkt

– de luisterende cliënt kan beslissen wanneer hij wil stoppen. Vaak gebeurt dit nadat je een beeld in je hoofd hebt gekregen.

Luisterende cliënten zijn vaak gefascineerd en soms gewoon in vervoering door de ervaring.

 

Eiwit muziek

Thoby zoekt een verklaring voor deze helende ervaringen van directe plantenmuziek in eiwitmuziek zoals ontwikkeld door Genodics. En er blijken verrassende overeenkomsten te zijn tussen de geluidsreeksen van het Music-of-the-Plant-apparaat en de geluidsreeksen van verschillende eiwitten. De hypothese zou zijn dat planten de trillingspatronen van de luisteraar waarnemen, erop reageren en deze omzetten in trillingen die het gewenste helende eiwit stimuleren? Er is inderdaad een zeer opwindend nieuw onderzoeksgebied in opkomst. Bedankt Thobby!

 

 

Koop het boek Le Chant Secret des Plantes' (Rustica-edities, Parijs. 2019). Alleen Frans.

Lees hoe u kunt communiceren met

De plantenwereld

Ontvang 2 GRATIS video's
en KORTINGScodes!
Ontvang KORTINGSCODES, nuttige informatie en buitengewone ervaringen door lid te worden van onze nieuwsbrief.
 
snellere levering

Snelle levering wereldwijd met FEDEX of DHL. Er wordt een trackingnummer verzonden om uw pakket altijd te volgen.

Betalingsbeveiliging

We gebruiken de hoogste beveiligingsstandaard met Paypal en Stripe. We accepteren Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Retour & Terugbetaling

Recht om de aankoop zonder boete te annuleren en het volledige bedrag terug te krijgen.

© Muziek van de planten | StreamPath SRL. Alle rechten voorbehouden. ​ BTW IT11781850018

Powered by Gnomorzo.
valuta
EUR
USD
0