Voorwaarden en condities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Verkoopvoorwaarden”) regelen alle verkoop en uitvoering van elk Product door STREAMPATH SRL met maatschappelijke zetel te Vidracco, via Baldissero n. 21

CF en P. IVA11781850018 (hierna de "Verkoper") via de website www.musicoftheplants.com (hierna de "Site")

De relatie waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan de bepalingen van Wetsbesluit nr. 70/03 (zogenaamd “Decreet betreffende de informatiemaatschappij en elektronische handel”), het wetgevend decreet nr. 196/03 (“Privacycode”) en EU-verordening nr. 2016/679 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG"), Richtlijn 1999/44 / EG en Wetsbesluit 206/05 ("Wet consumentenbescherming"), voor zover de contracterende partij (de "Klant" een consument volgens de wet op consumentenbescherming.

VOORWERP

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de verzending en de aanvaarding van bestellingen van producten die via de site worden gedaan. Het contract met de verkoper via de site (het "contract") is een contract op afstand. De weergave van de producten op de site is een uitnodiging tot aanbieding. Elke bestelling die via de site wordt verzonden, is een contractueel aanbod aan de verkoper voor de aankoop van de producten die erin worden beschreven en is onderworpen aan de goedkeuring van de verkoper op basis van artikel 3 hieronder. Het Contract wordt geacht te zijn uitgevoerd na ontvangst door de Klant van de verklaring van aanvaarding van de bestelling of, in ieder geval, van de uitvoering van de bestelde Producten.

AANVAARDING VAN VERKOOPVOORWAARDEN

2.1 Deze verkoopvoorwaarden moeten zorgvuldig door de klant worden gelezen voordat een bestelling bij de verkoper wordt geplaatst voor de aankoop van een product dat op de site wordt weergegeven (de 'producten') en moet expliciet worden geaccepteerd voordat de bestelling wordt verzonden via de procedure die door de site.

KEUZE VAN PRODUCTEN, PLAATSING VAN BESTELLINGEN EN SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 SulSitosono de producten die beschikbaar zijn voor aankoop samen met de relatieve prijs (inclusief btw).

3.2 De site biedt een specifieke procedure voor het invoeren van inkooporders. In geen enkel geval accepteert de verkoper bestellingen die anders zijn geplaatst dan de volledige en correcte afronding van de procedure die op de site beschikbaar is gesteld. De velden waarvan het invullen verplicht is, worden tijdens de bestelprocedure gemarkeerd.

3.3 De producten die door de klant zijn geselecteerd voor de aankoop via de site, worden tijdelijk opgeslagen in een persoonlijk winkelwagentje voor het tijdstip van het bezoek van de site door de klant. Deze tijdelijke aanbetaling is geen reservering: de verkoper garandeert niet dat de producten die zijn opgeslagen in de persoonlijke winkelwagen beschikbaar zullen zijn op het moment van de bestelling.

3.4 De klant kan de inhoud van het persoonlijke winkelwagentje en de bijbehorende gegevens op elk moment tijdens het bezoek aan de site controleren. Om een ​​bestelling naar de verkoper te verzenden, moet de klant:

(i) verifieer de inhoud van uw persoonlijke winkelwagentje;

(ii) uw voornemen tot aankoop kenbaar maken door op de juiste knoppen op de persoonlijke winkelwagenpagina te klikken;

(iii) vul het verstrekte bestelformulier in;

(iv) een van de beschikbare betaalmiddelen specificeren;

(v) uitdrukkelijk deze verkoopvoorwaarden accepteren;

(vi) ter informatie uitdrukkelijk het privacybeleid accepteren;

(vii) uw bod verzenden door te klikken op de knop "DOORGAAN MET AANKOOP" en vervolgens op "MAAK BESTELLING"

3.5 De ​​gepresenteerde bestelling is een contractuele aanbieding die onderhevig is aan de bevestiging van de verkoper en impliceert de verplichting van de klant om de daarin gespecificeerde producten te kopen volgens de voorwaarden en condities die zijn gespecificeerd in de bestelling en die zijn vastgelegd in deze verkoopvoorwaarden.

3.6 Zodra de bestelling is verzonden, moet de klant alle informatie verstrekken die nodig is om de betaling af te ronden op de door de klant geselecteerde wijze. Zodra de betaling is voltooid, ontvangt de klant een bericht dat de ontvangst van de bestelling bevestigt en alle details van het contract bevat, inclusief details van de verkoper (inclusief contactgegevens), de geselecteerde producten, de relevante hoeveelheden, de eenheid en het totaal. prijzen, de informatie over het herroepingsrecht (de “Orderbevestiging”). De bevestiging van de bestelling is een simpele bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de klant en niet van de aanvaarding ervan.

3.7 De bestelling van de klant wordt verwerkt tijdens normale kantooruren (van 9 uur tot 00 uur) en op Italiaanse werkdagen; bestellingen die op verschillende tijdstippen zijn geplaatst, worden de volgende werkdag verwerkt.

3.8 De klant heeft het recht om, onder voorbehoud van het herroepingsrecht, zijn bestelling te allen tijde te annuleren voordat de acceptatie van de bestelling wordt ontvangen (zoals gedefinieerd in punt 3.10 hieronder).

3.9 Het contract is feitelijk vastgelegd en treedt in werking tussen de partijen na ontvangst door de klant van een mededeling van de verkoper waarin de aanvaarding van de bestelling en de beschikbaarheid van de producten wordt bevestigd ("aanvaarding van de bestelling"); anders wordt het Contract geacht te zijn uitgevoerd bij uitvoering van de bestelde Producten.

3.10 De verkoper heeft het recht om de bestelling van de klant niet te accepteren en een bestelling slechts gedeeltelijk te accepteren. De acceptatiebestelling specificeert de Producten waarvoor de bestelling is geaccepteerd. De bestelling van de klant wordt als niet geaccepteerd beschouwd als de bestelling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling van de klant wordt geaccepteerd.

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN EN HUN BESCHIKBAARHEID

4.1 Alle bestellingen die door de site worden gedaan, zijn afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van het product op het moment van de bestelling en de acceptatie door de verkoper, zoals hieronder aangegeven.

4.2 De pagina's met betrekking tot de producten op de site bieden alle informatie met betrekking tot de producten die momenteel online worden verkocht: alleen producten met de knop "Toevoegen aan winkelwagen" zijn beschikbaar voor verkoop via de site.

4.3 Zodra de bestelling van de klant is verwerkt, stelt de verkoper de klant op de hoogte als een van de bestelde producten niet beschikbaar is. In dat geval wordt de bestelling niet geaccepteerd met betrekking tot de Producten die niet beschikbaar zijn.

4.4 In het geval dat, hoewel de klant de aanvaarding van de bestelling heeft ontvangen, een of meer producten die deel uitmaken van een geaccepteerde bestelling niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte stellen en zal hij als alternatief voorstellen om de geaccepteerde bestelling te wijzigen of te annuleren. . In geval van annulering moet de verkoper, naar keuze van de klant, de klant een krediet verstrekken dat overeenkomt met het aan de verkoper betaalde bedrag, dat kan worden gebruikt om een ​​ander product te kopen, of de klant de prijs van het product terugbetalen. gekocht niet beschikbaar.

4.5 De verkoper behoudt zich het recht voor om het assortiment producten dat op de site wordt aangeboden te wijzigen.

PRIJZEN

5.1 De toepasselijke prijzen zijn die weergegeven in verband met de producten die op de site zijn besteld nadat de bestelling is gepresenteerd. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief de wettelijk geldende btw.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, maar worden aangegeven en berekend op basis van de bestemming op het moment van afsluiten van het aankoopproces voordat de betaling wordt gedaan.

5.3 In het geval van een IT, handmatige, technische fout of enige andere aard die zou kunnen leiden tot een materiële wijziging, niet voorzien door de verkoper van de verkoopprijs aan het publiek, waardoor deze exorbitant of duidelijk belachelijk wordt, zal de bestelling als ongeldig en geannuleerd worden beschouwd en het door de klant betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald. vanaf de dag van annulering.

VEILIG BETALEN

6.1 De betaling van de aankoopprijs moet worden betaald met een creditcard of via PayPal of bankoverschrijving. De verkoper accepteert alleen de creditcards die op de site worden vermeld.

6.2 De factuur, indien uitdrukkelijk gevraagd door e-mail naar het adres amministrazione@streampath.it binnen 15 dagen na de aankoop, wordt alleen elektronisch verzonden volgens de gegevens die aan de klant zijn verstrekt.

LEVERING

7.1 De producten worden uiterlijk 30 dagen per koerier wereldwijd afgeleverd op het adres dat door de klant is opgegeven op het moment van de bestelling. vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging door de klant email verzonden door de verkoper.

VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verstoringen veroorzaakt door overmacht of onvoorziene omstandigheden, zelfs indien afhankelijk van storingen en verstoringen van het internet, in het geval dat hij de bestelling niet binnen de in het contract bepaalde termijn uitvoert.

INTREKKING

9.1 In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft de klant het recht om, als een consument overeenkomstig de geldende wetgeving, de aankoop zonder boete en zonder opgaaf van reden binnen de termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten.

9.2 In het geval dat de klant het herroepingsrecht heeft, kan dit worden uitgeoefend door een expliciete verklaring te sturen met de beslissing om het contract te herroepen of door het standaard herroepingsformulier te sturen, zoals beschreven in bijlage I, deel B, wetgevingsbesluit 21 / 2014, waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven:

Modelformulier voor herroeping overeenkomstig art. 49, paragraaf 1, lett. h)

(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt intrekken)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) ITALIË

e-mail: amministrazione@streampath.it

Met deze I / wij (*) melden / melden (*) de intrekking van mijn / (*) verkoopcontract van de volgende goederen / diensten (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)

- Datum

(*) Verwijder de ongebruikte formulering.

EFFECTEN VAN RECESSE

10.1 In geval van herroeping heeft de Klant recht op terugbetaling van alle aan de Verkoper gedane betalingen, exclusief leveringskosten. Deze terugbetalingen zullen worden gedaan met behulp van dezelfde betalingsmethode die door de Klant is gebruikt voor de eerste transactie.

10.2 In geval van herroeping is de klant verplicht om de van de verkoper ontvangen goederen op eigen kosten, zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de klant zijn intrekking van dit contract heeft meegedeeld, terug te sturen.

10.3 De goederen moeten worden afgeleverd op het adres:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

via Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Italië

10.4 De terugbetaling wordt opgeschort totdat de goederen door de verkoper zijn ontvangen.

10.5 De Klant is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling van de goederen anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

10.6 De goederen moeten intact worden geretourneerd, in de originele verpakking, compleet met al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en toebehoren) en compleet met de bijgevoegde belastingdocumentatie. Onverminderd het recht om na te gaan of aan het bovenstaande is voldaan, vergoedt de verkoper het bedrag van de herroepingsproducten binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de retourzending.

JURISDICTIE

Deze verkoopvoorwaarden zijn gereguleerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving. Het is wel verstaan ​​en aanvaard dat alle claims die op enigerlei wijze verband houden met het voorwerp van deze verkoopvoorwaarden onderworpen moeten zijn aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ivrea (TO), wat betekent dat de klant een klacht kan indienen om zijn bezit / zijn rechten om consumenten te beschermen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Ivrea of ​​op de plaats waar de Klant zijn woonplaats heeft.

Verder is het de moeite waard om te informeren dat de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting biedt dat toegankelijk is op de website http://ec.europa.eu/odr.

Lees hoe u kunt communiceren met

De plantenwereld

Ontvang 2 GRATIS video's
en KORTINGScodes!
Ontvang KORTINGSCODES, nuttige informatie en buitengewone ervaringen door lid te worden van onze nieuwsbrief.
 
snellere levering

Snelle levering wereldwijd met FEDEX of DHL. Er wordt een trackingnummer verzonden om uw pakket altijd te volgen.

Betalingsbeveiliging

We gebruiken de hoogste beveiligingsstandaard met Paypal en Stripe. We accepteren Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Retour & Terugbetaling

Recht om de aankoop zonder boete te annuleren en het volledige bedrag terug te krijgen.

© Muziek van de planten | StreamPath SRL. Alle rechten voorbehouden. ​ BTW IT11781850018

Powered by Gnomorzo.
valuta
EUR
USD
0