Allmänna villkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa allmänna försäljningsvillkor (hädanefter ”försäljningsvillkoren”) reglerar all försäljning och utförande av någon produkt av STREAMPATH SRL med säte i Vidracco, via Baldissero n. 21

CF och P. IVA11781850018 (hädanefter ”säljaren”) via webbplatsen www.musicoftheplants.com (hädanefter ”webbplatsen”)

Förhållandet som regleras av dessa försäljningsvillkor kommer att omfattas av bestämmelserna i lagdekret nr. 70/03 (så kallat ”dekret om informationssamhället och elektronisk handel”), lagdekret nr. 196/03 (”Privacy Code”) och EU-förordning nr. 2016/679 ("Allmän dataskyddsförordning" eller "GDPR"), direktiv 1999/44 / EG och lagdekret 206/05 ("konsumentskyddslag"), i den mån den avtalsslutande parten ("kunden" är en konsument enligt lagen om konsumentskydd.

OBJEKT

1.1 De nuvarande allmänna försäljningsvillkoren reglerar erbjudandet, vidarebefordran och godkännande av beställningar av produkter som gjorts via webbplatsen. Det avtal som säljaren har angett via webbplatsen ("avtalet") är ett distansavtal. Visningen av produkterna på webbplatsen är en inbjudan att erbjuda. Varje beställning som skickas via webbplatsen kommer att vara ett avtalserbjudande till säljaren för köp av de produkter som beskrivs i den och är föremål för säljarens godkännande baserat på artikel 3 nedan. Avtalet anses vara utfört efter mottagande av Kunden av förklaringen om godkännande av beställningen eller i vilket fall som helst om genomförandet av de beställda Produkterna.

Godkännande av försäljningsvillkor

2.1 Dessa försäljningsvillkor måste läsas noggrant av kunden innan de gör en beställning hos säljaren för köp av någon produkt som visas på webbplatsen ("produkterna") och måste accepteras uttryckligen innan beställningen skickas genom proceduren som tillhandahålls av webbplats.

VAL AV PRODUKTER, PLACERING AV BESTÄLLNINGAR OCH SLUT AV KONTRAKTET

3.1 SulSitosono de produkter som kan köpas tillsammans med det relativa priset (inklusive moms).

3.2 Webbplatsen tillhandahåller en specifik procedur för att ange inköpsorder. Säljaren accepterar inte i något fall beställningar som placerats på annat sätt än fullständigt och korrekt genomförande av förfarandet som görs tillgängligt på webbplatsen. Fälten vars komplettering är obligatoriskt markeras under beställningsproceduren.

3.3 De produkter som har valts av kunden för köp via webbplatsen kommer att lagras tillfälligt i en personlig kundvagn när kunden besöker webbplatsen. Denna tillfälliga insättning är inte en reservation: Säljaren garanterar inte att de produkter som är lagrade i den personliga vagnen kommer att finnas tillgängliga vid beställningstillfället.

3.4 Kunden kan när som helst under webbplatsbesöket kontrollera innehållet i den personliga kundvagnen och relaterade uppgifter. För att kunna skicka en beställning till säljaren måste kunden:

(i) verifiera innehållet i din personliga kundvagn;

(ii) uttrycka din avsikt att köpa genom att klicka på lämpliga knappar på den personliga kundvagnssidan;

(iii) fylla i det angivna beställningsformuläret;

(iv) ange ett betalningsmedel bland de tillgängliga,

(v) uttryckligen accepterar dessa försäljningsvillkor;

(vi) uttryckligen accepterar sekretesspolicyn för information;

(vii) skicka ditt erbjudande genom att klicka på knappen “PROCEDED TO KÖP” och sedan “GÖR BESTÄLLNING”

3.5 Den beställda beställningen är ett avtalserbjudande med förbehåll för säljarens bekräftelse och innebär kundens skyldighet att köpa de produkter som anges däri enligt de villkor som anges i beställningen och de som fastställs i dessa försäljningsvillkor.

3.6 När beställningen har skickats kommer kunden att behöva tillhandahålla all information som krävs för att slutföra betalningen på det sätt som kunden har valt. När betalningen är klar kommer kunden att få ett meddelande som bekräftar mottagandet av beställningen och innehåller alla detaljer i avtalet, inklusive detaljer om säljaren (inklusive kontaktuppgifter), de valda produkterna, de relevanta kvantiteterna, enheten och totalen priser, informationen om ångerrätten (”Orderbekräftelse”). Bekräftelsen av beställningen är en enkel bekräftelse på mottagandet av beställningen från kunden och inte mottagandet av beställningen.

3.7 Kundens beställning behandlas under vanliga öppettider (från 9:00 till 4:00) och på italienska arbetsdagar; beställningar som görs vid olika tidpunkter behandlas nästa arbetsdag.

3.8 Kunden har rätt, med förbehåll för ångerrätten, att avbryta sin beställning när som helst innan mottagandet av beställningen (enligt definitionen i punkt 3.10 nedan).

3.9 Avtalet är faktiskt fastställt och träder i kraft mellan parterna vid mottagande av kunden av ett meddelande från säljaren som bekräftar godkännandet av beställningen och tillgängligheten av produkterna (”mottagande av beställningen”); I annat fall kommer kontraktet att betraktas som utfört efter genomförandet av de beställda produkterna.

3.10 Säljaren har rätt att inte acceptera kundens order och endast delvis acceptera en order. Godkännandebeställningen specificerar de produkter för vilka beställningen har accepterats. Kundens beställning betraktas som inte accepterad om inget godkännande av beställningen kommer att ske inom 14 dagar från mottagandet av kundens beställning.

BESKRIVNING AV PRODUKTERNA OCH DIN TILLGÄNGLIGHET

4.1 Alla beställningar som görs av webbplatsen är beroende av den faktiska tillgängligheten för produkten vid tidpunkten för beställningen och godkännande av säljaren, som anges nedan.

4.2 Sidorna som hänför sig till produkterna på webbplatsen innehåller all information om de produkter som för närvarande säljs online: endast produkter som presenterar knappen "Lägg i kundvagn" är tillgängliga för försäljning via webbplatsen.

4.3 Så snart kundens beställning har behandlats informerar säljaren kunden om någon av de beställda produkterna inte är tillgänglig. I det här fallet accepteras inte beställningen i förhållande till de produkter som inte är tillgängliga.

4.4 I händelse av att, även om Kunden har tagit emot godtagandet av beställningen, en eller flera Produkter som ingår i en godkänd beställning inte är tillgängliga, kommer Säljaren att informera Kunden om detta och kommer alternativt att föreslå att ändra eller avbryta den accepterade beställningen. . I händelse av annullering måste säljaren, efter kundens val, ge kunden en kredit som motsvarar det belopp som betalats till säljaren, som kan användas för att köpa en annan produkt, eller ersätta kunden för produktens pris köpt ej tillgängligt.

4.5 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra utbudet av produkter som erbjuds på webbplatsen.

PRISER

5.1 De tillämpliga priserna är de som visas i samband med de produkter som beställts på webbplatsen efter att beställningen har presenterats. Alla priser är i euro och inkluderar den lagligen tillämpliga momsen.

5.2 Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen, men anges och beräknas, baserat på destinationen, vid köpprocessens slut innan betalningen görs.

5.3 I händelse av ett IT, manuellt, tekniskt fel eller någon annan typ som kan leda till en väsentlig förändring, som inte säljaren förutsätter försäljningspriset för allmänheten, vilket gör det orimligt eller tydligt hinder, kommer inköpsordern att betraktas som ogiltig och annullerad och det belopp som betalats av kunden återbetalas inom 14 dagar. från avbokningsdagen.

BETALNING

6.1 Betalningen av köpeskillingen måste betalas med kreditkort eller via PayPal eller via banköverföring. Säljaren accepterar endast de kreditkort som listas på webbplatsen.

6.2 Fakturan, om uttryckligen begärs av e-mail till adressen amministrazione@streampath.it inom 15 dagar från köpet, skickas endast elektroniskt enligt de uppgifter som tillhandahålls till kunden.

HELA VÄRLDEN

7.1 Produkterna kommer att levereras med kurir över hela världen till den adress som kunden har angett vid beställningstillfället senast 30 dagar. från datum då kunden mottagit orderbekräftelsen email skickas av säljaren.

ANSVAR

8.1 Säljaren påtar sig inget ansvar för störningar orsakade av force majeure eller oförutsebara omständigheter, även om de är beroende av funktionsstörningar och störningar på Internet, i händelse av att den inte utför verkställandet inom den tid som anges i kontraktet.

UTTAG

9.1 I enlighet med gällande lagbestämmelser har Kunden, om han agerar som konsument i enlighet med gällande lagar, rätt att dra sig tillbaka från köpet utan någon påföljd och utan att ange skälet inom 14 dagar från och med datum för mottagande av produkterna.

9.2 I händelse av att kunden har rätt till ångerrätt kan den utövas genom att skicka något uttryckligt uttalande som innehåller beslutet att dra sig ur kontraktet eller alternativt skicka standardformuläret för återkallelse, enligt bilaga I, del B, lagstiftningsdekret 21 / 2014, vars text visas nedan:

Formulär för uttag av modell enligt art. 49, stycke 1, lett. h)

(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill dra dig ur kontraktet)

Streampath srl, Via Baldissero 21, 10080, Vidracco (TO) ITALIEN

e-mail: amministrazione@streampath.it

Med detta meddelar / meddelar jag / vi (*) (*) återkallandet från mitt / (*) försäljningsavtal för följande varor / tjänster (*)

- Beställt den (*) / mottagen den (*)

- Namn på konsument (er)

- Adress till konsumenten / konsumenterna

- Konsument (er) underskrift (endast om detta formulär skickas i pappersform)

- Datum

(*) Radera den oanvända formuleringen.

Effekter av recessed

10.1 Vid ångerrätt har Kunden rätt till återbetalning av alla betalningar som gjorts till Säljaren, exklusive leveranskostnader. Dessa återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som användes av kunden för den första transaktionen.

10.2 Vid återkallelse är kunden skyldig att returnera varorna som mottagits från säljaren på egen bekostnad, utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar från den dag då kunden meddelade sin återkallelse från detta avtal.

10.3 Varorna måste levereras till adressen:

STREAMPATH srl

c / o Damanhur Crea

via Baldissero n.21, 10080 Vidracco (TO), Italien

10.4 Återbetalningen avbryts tills säljaren mottagit varorna.

10.5 Kunden ansvarar endast för minskningen av värdet på varorna till följd av hanteringen av varorna annat än det som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

10.6 Varorna måste returneras intakt, i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive förpackning och all dokumentation och tillbehörsutrustning) och kompletteras med bifogad skattedokumentation. Utan att det påverkar rätten att verifiera överensstämmelse med ovanstående kommer Säljaren att återbetala beloppet för de produkter som är föremål för återkallelse inom högst 14 dagar från retur.

JURISDIKTION

Dessa försäljningsvillkor regleras och tolkas i enlighet med italienska lagar. Det är underförstått och accepterat att alla fordringar som på något sätt är relaterade till föremålet för dessa försäljningsvillkor måste underkastas den icke-exklusiva behörigheten för domstolarna i Ivrea (TO), vilket innebär att kunden kan lämna in ett klagomål för att verkställa hans äger / hans rättigheter att skydda konsumenter i relation till dessa användarvillkor i Ivrea eller på den plats där kunden har hemvist.

Det är dessutom värt att informera att Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol som är tillgänglig på webbplatsen http://ec.europa.eu/odr.

Ta reda på hur du kommunicerar med

Växtvärlden

Få 2 GRATIS videor
och rabatter koder!
Få RABATTKODER, användbar information och extraordinära upplevelser i vårt nyhetsbrev.
 
Expressleverans

Snabb leverans över hela världen med FEDEX eller DHL. Spårningsnummer skickas för att alltid övervaka ditt paket.

Betalningssäkerhet

Vi använder den högsta säkerhetsstandarden med Paypal och Stripe. Vi accepterar Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB, UnionPay.

Retur och återbetalning

Rätt att återkalla köpet utan påföljd och att få tillbaka hela beloppet.

© Växternas musik | StreamPath SRL. Alla rättigheter förbehållna. | Moms IT11781850018

powered by Gnomorzo.
valutan
EUR
USD
0